Artikler

Ålsrode smede og maskinfabrik

Ålsrode smede og maskinfabrik udvider igen, denne gang med opkøbet af den gamle synshal, som ombygges og udvides.

Der bliver ca. 900 m2 produktionsareal i den nye hal, dertil kommer område for montage og opbevaring. Produktionsarealet bruges til bearbejdningsmaskiner.

Ålsrode smede og maskinfabrik har meget fokus på arbejdsmiljø og driftsøkonomi, dette betyder at ventilationsløsninger hos dem altid skal have effektiv udsug fra både rum og maskiner, trækfri indblæsning, høj genvinding på krydsveksler og lavenergi motorer for ventilatorer.

Euro-Vent har tidligere udført ventilation hos Ålsrode smede og maskinfabrik og har leveret samtlige ventilationsløsninger de har på virksomheden, som er udført over de seneste 13 år.

Denne gang var det et komplet anlæg for den nye produktionshal. Ventilationsanlægget er på 18.000 m3/h med højeffektiv krydsveksler, anlægget udfører rumventilation af hallen, punktudsug via en procesventilator fra de installerede CNC maskiner med decentrale olietågeudskillere, samt indblæsning via lavimpuls indblæsningsposer.