Artikler

Arbejdsvenlig udsugning af svejserøg

Værum Smede & Maskinværksted har for nylig investeret i et anlæg til svejserøgsudsugning ved 10 arbejdspladser. Valget faldt på en løsning fra Euro-Vent på grund af anlæggets fleksibilitet.

Det er sin sag at vælge det rette anlæg til ventilation og udsugning af svejserøg. Da Værum Smede & Masinværksted i Randers skulle investere i nyt anlæg til svejserøgsudsugning, bad firmaet flere leverandører om at installere deres udsugningsarme på prøve.

Efter test af armene faldt det endelige valg på Euro-Vent. Begrundelsen lød på en god kombination af pris, referencer og en meget fleksibel udsugningsarm, som er den eneste på markedet man senere kan forlænge med 1-2 eller 3 meter idet armen er opbygget i standardmoduler udtaler indehaver Jørgen Dam Nielsen fra Værum Smede & Maskinværksted. Det har været væsentligt for os som underleverandør til store dele af industrien bla. til vindmølleindustrien, at vi kan leve op til de krav der stilles til underleverandører i dag. Vi har tidligere investeret i 2 stk. laserskære, plasma og flammeskærebord, ny kantpresse 4300mm x 200 ton samt de mest moderne svejsemaskiner og er i dag en moderne virksomhed som lever op til de krav der stilles om miljø, kvalitet og levering tid.

Udsugningsarmen
Udsugningsarmen fra Euro-Vent er opbygget af en pantograf et skelet af drejelige metalrør med gasfjedre som den bærende del- og med glatte rør på de lange lige stykker som er forbundet med slange i ledene på siden af armen.
Gasfjedrene bevarer samme bæreevne gennem hele deres levetid og angribes i modsætning til traditionelle stålfjedre ikke af metaltræthed.

De glatte rørs placering oven på pantografen bevirker desuden, at udsuget røg eller støv ikke sætter sig fast i gasfjedre eller drejeled. Metallet kan heller ikke gnave hul på slangen, der er fremstillet af PVC med en stålspiral til at modstå det kraftige vakuum, der opstår, når der udsuges 1000 kubikmeter i timen.
På armens yderste drejeled er monteret tre friktionsled, der sikker sugehovedets fleksibilitet i alle positioner. Sugetragten er udformet, så man kan suge i et udsædvanligt stort område, fordi der kun suges foran og ikke bag tragten.
Udsugningsarmen bliver stående helt fast over sugestedet og sikrer dermed en høj og effektiv udsugning.
For brugeren er det vigtigt, dels fordi der ikke bruges unødvendig tid på placeringen, og dels fordi, det sikrer et godt arbejdsmiljø. Et forhold som arbejdstilsynet også har fokus på. Det er væsentligt at det udstyr der investeres i, også anvendes i hverdagen og ikke blot sidder til pynt. Et tætsluttende drejespjæld sørger for, at der ikke udsuges unødvendigt megen varm rumluft ud, når udsugningsarmen ikke bruges.

En ekstra finesse er at sugetragten kan demonteres uden brug af værktøj ved hjælp af en spændering. Derefter kan man let montere en lang sugehov på 1250mm som kan bruges til udsugning ved eks. lange svejsninger eller hæftninger udtaler salgschef Erling Kudsk Jensen fra Euro-Vent. På udsugningsarmen kan også monteres en emhætte der passer i dimensioner over en Europa- palle, for at fjernelse af efter røg fra svejste emner.

Anlæggets Opbygning
Selve anlægget hos Værum Smede & Maskinværksted er dimensioneret med 1.000 kubikmeter i timen per udsugningsarm og anlægget er opbygget med en samtidighedsfaktor på 70 procent.
Det er projekteret af Euro-Vent, der også står for den praktiske udførsel af installationerne, og som udføres efter de nyeste normer både med hensyn til miljø, energiforbrug og teknik.
Til energibesparende foranstaltning har Værum Smede & Maskinværksted valgt at montere frekvensstyring samt indsætte energi sparrespjæld der åbner via signal fra eks. svejseværk når lysbuen tændes, via et signal fra svejseværket vil styringen i CE stikket sende et signal til energi sparrespjældet som åbner inden for ca. 1 sek. I CE stikket er indbygget en tidsforsænkning for efterabnings tid efter lysbuen er slukket, på denne måde får man også udsuget efterrøgen. Fordelen ved dette CE stik er, at der ikke skal monteres ekstra ledning fra svejsemaskine eller anden tilkoblet maskine for at styre et spjæld. Styringen er indbygget i CE stikket hvorfra der sendes signal til motorspjæld ved forbrug. Motorspjældet åbner inden for 1. sek. Styringen i CE stikket er endvidere med indbygget tidsforsinkelse, således at efterrøgen fjernes inden spjældet lukker. Tidsforsinkelsen kan justeres efter behov, mellem 10. sek. og 12 min.

Filtrering af svejserøgen
I forbindelse med udvælgelsen af anlægget lagde Værum Smede & Maskinværksted også vægt på det ydre miljø. Blandt andet krævede Værum Smede & Maskinværksted et effektivt filtermedie efter de helt nye lovkrav til emissionsgrænser. Euro-Vent har leveret et filteranlæg fra Torit DCE. Filteret renses kontinuerligt under drift, idet det elektronisk styrede trykluftstød automatisk fjerner støvet fra patronerne efter behov. Det handler først og fremmest om et enkelt frontskift af patroner, en effektiv fordeling af støvluft, et variabelt luftledersystem, om rensning og optisk kontrol samt forureningsfrit filterskift. Luftindtaget er konstrueret således, at næsten intet støv rammer filterpatronerne direkte, hvilket reducerer den mekaniske belastning af filtrene væsentligt forklare Erling Kudsk Jensen, Euro-Vent. Filterpatronerne er desuden testet efter det internationale BIA-afprøvningssystem.