Artikler

Euro-Vent leverer nyt ventilationsanlæg med vægt på lavenergi, brugervenlighed og arbejdsmiljø.

Ålsrode Smede- & Maskinfabrik løser opgaver, som kræver det yderste mht. kvalitet, svejseprocedurer, dokumentation osv. – hvad enten det drejer sig om et rør-arrangement eller et flere tons tungt konstruktionsjob.

702_01

Derfor var fabrikken fast besluttet på, at det nye ventilationsanlæg, der skulle betjene området for svejseproduktionen, skulle opfylde væsentlige punkter som:
Skabe en optimal arbejdsplads, hvor ventilationsforholdene for medarbejderen altid er i top
Anlægget skal optimeres for mindst mulig brug af el og varmeenergi
Beskyttelse af det eksterne miljø mod udledning af partikler fra produktionen
Løsningen blev et behovstyret ventilationsanlæg, der yder 44.000 m3/h opbygget med selvrensende patronfilter, samt et ventilationsaggregat med dobbelt veksler, der varmegenvinder 87 % af den udsugede varmeenergi.
Det vil med andre ord sige, at ved udsugning af 44.000 m3/h, hvor der er 22 grader på værkstedet, vil der en kold vinterdag kunne opnås en indblæsningstemperatur efter den dobbelte veksler på 18,2 grader. En eventuel suppleringsvarme klares af en eftervarmeflade.

Indeklima i fokus
Anlægget er opbygget med 30 udsugningsarme fra 4-6,5 meter af Euro-Vents egne udsugningsarme af typen Environ 5000 med indbygget automatspjæld, som åbner, når lysbyen tændes.
Udsugningsarmen bliver stående helt fast over sugestedet og sikrer dermed en høj og effektiv udsugning. For brugeren er denne detalje vigtig, dels fordi der ikke bruges unødvendig tid på placeringen, og dels fordi det sikrer medarbejderen mod forurenet luft. Det er væsentligt, at det udstyr, der investeres i, fungerer i hverdagen og ikke blot sidder til pynt for arbejdstilsynet.

Ventilation efter behov
At der ventileres efter behov kræver en grundig gennemgang af virksomhedens driftsmønster allerede i projektfasen. Sammenspillet mellem størrelserne på ventilationskanalerne og antal svejsetimer pr. mand hænger nøje sammen. I de perioder, hvor der ikke svejses, men hvor operatøren tildanner emner og foretager opmåling, er der ikke behov for punktudsugning, men rumventilation til fjernelse af svejserøg fra lokalet. Indblæsningen af friskluft tilpasses altid som summen af udsugning fra procesventilation og rumudsugning.

At automatikken til åben- og lukke-funktionen af motorspjældet er bygget ind i standard CE stik bevirker, at installationen bliver nem og billig. Svejseautomatikken virker på den måde, at når en tilsluttet maskine, fx svejser, opnår et forbrug større end dens tomgangsforbrug, aktiveres et relæ, der trækker et motorspjæld. Motorspjældets åbningstid må ikke overstige 1 sek., idet der vil forsvinde for meget svejserøg forbi punktudsugningen. Frekvensomformere på motoren samt tryktransmitter i ventilationskanalen sikrer konstant tryk i kanalen ved varierende luftflow. Eller sagt med andre ord; tryktransmitteren føler, hvor mange motorspjæld der er åbne, den sender så signal til frekvensomformeren om at tilpasse sig anlæggets aktuelle behov. På den måde sikres et altid lavt energiforbrug. Anlægget er opbygget med dobbelt krydsvarmeveksler, der genvinder 89,4 % af varmeenergien fra udsugningsluften (rumudsugning og procesudsugning), indblæsningsluften opvarmes via krydsene til en rumtemperatur, der ligger 2-3 grader under den ønskede rumtemperatur. Det indbyggede bypass ved varmevekslerne sørger hele tiden for, at den ønskede indblæsningstemperatur opretholdes. I situationer, hvor indblæsningstemperaturen ønskes højere end mulig varmegenvending, indkobles aggregatets varmeflade, hvad enden det er gasbrænder, oliefyr eller vandvarmeflade. Den friske erstatningsluft fordeles i hallen via loftmonteret indblæsningsposer.

Filtrering af svejserøgen
I forbindelse med udvælgelsen af ventilationsanlægget lagde Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S også vægt på det ydre miljø. Blandt andet krævede virksomheden et effektivt filtermedie efter de seneste lovkrav om emissionsgrænser. I alt to patronfiltre fra Sult GmbH med BiA testet filtermedie med en udskillingsgrad på mere end 99,9 % blev valgt til løsningen. Filteret renses kontinuerligt under drift, idet det elektronisk styrede trykluft skydes ind i patronfilterne, hvorved støvet fjernes fra filterets overflade. Det handler først og fremmest om et enkelt frontskifte af patroner, en effektiv fordeling af støvluft, et variabelt luftledersystem, om rensning og optisk kontrol
Slutbrugerorienteret ventilationsløsninger med vægt på det indre og ydre arbejdsmiljø er
Euro-Vents kærneområde, hvad enten det handler om små simple udsugningsløsninger eller større komplekse ventilations- og luftrensningsanlæg.