Artikler

Euro-Vent udfører ventilation hos banebrydende producent

Euro-Vent udfører i løbet af foråret og sommeren 2011 ventilation og luftrensning hos firmaet Amminex. Amminex har hovedkontor i Søborg, men har købt en eksisterende fabriksbygning i Nyborg, som bliver ombygget til produktion af NOx filtre. NOx filtre bruges til diesel motorer og kan reducerer NOx udledningen til et absolut minimum. Amminex filter teknologi er banebrydende og de har indgået samarbejds- og licensaftale med flere producenter indenfor transportsektoren.

Aftalen på levering af ventilationsløsningen blev indgået i januar 2011 og blev til i samarbejde med Amminex og deres rådgiver Klaus Ole Schulz fra virksomheden Alectia.

Projektet indeholder ventilation fra flere produktionsområder, samt laboratorium og medarbejder faciliteter.

Produktionen indeholder salte og ammoniak, der til dels er indkapslet i processen. Proces ventilationen er opbygget med posefiltre for frafiltrering af salte og en luftskrubber, for neutralisering af ammoniakken. Luftskrubberen er produceret og leveret af Ammongas. Varmegenvinding sker gennem flere væskeflader, der er sammenkoblet i en frekvensstyret kreds.

Ventilationen i produktionen er dimensioneret og udført for 2 produktionslinjer, men i første omgang idriftsættes kun den ene linje. Den samlede luftmængde for produktionen er 47.000 m3/h., heraf er den del af udsugningen, der filtreres i luftskrubber 20.000 m3/h.

I virksomhedens laboratorium etableres et ventilationsanlæg med krydsveksler, der betjener udsugning fra rummet og stinkskabe og sørger for indblæsning af opvarmet erstatningsluft.

Virksomhedens medarbejderfaciliteter der bl.a. består af omklædningsrum og kantine betjenes ligeledes af et krydsveksler anlæg, der sørger for god komfort i disse områder.