Artikler

Få penge for energibesparelser!

Miljøkravene til industrien og dermed kravene til frisk luft og udledning er i de senere år skærpet væsentligt. En udvikling, der sammen med stigende energipriser og omlægning af afgiftssystemet ikke mindskes i fremtiden.

Staten har i 2010 afsat en pulje på 850 mil. kr. til energiforbedringer i Danmark, pengene er blandt andet finansieret af faldende refusion på miljøafgifter, puljen geninvesteres i virksomheder, der vælger at spare på energien og dermed også på udledningen af blandt andet CO2.

Pengene udbetales enten i form af tilskud eller i form af en finansieringsordning.
Euro-Vent er kendt for seriøse løsninger, der altid opfylder både kundens krav og gældende lovgivning, vores daglige kontakt med energikonsulenter fra flere energiselskaber, sikrer en uvildig rådgivning samt en seriøs beregning af energibesparelsen.

Hvis dette har vakt Deres interesse kan vi tilbyde, at bistå Dem med Euro-Vents ekspertise og know-how, indenfor projektering og dimensionering af energibesparende tiltag

De er selvfølgelig velkommen til at kontakte os på telefon 87 36 24 60 for yderligere oplysninger