Artikler

Leverandør af ventilationsanlæg til Grenå motorfabrik

Grenå motorfabrik installerer komplet ventilationsanlæg med varmegenvinding. Anlægget skal betjene produktionshal med rumventilation og procesudsugning.

Euro-Vent er valgt som leverandør af ventilationsanlægget og tilhørende komponenter.

Der installeres anlæg på 12.000 m3/h med krydsveksler for ventilering af rum, dertil procesudsugningsventilator, olietågeudskillere, punktudsugningsarme, emhætter og flytbare udsugningsenheder.

Indblæsning af erstatningsluft sker med lavimpulsposer, som sikrer trækfrit miljø i produktionen.