Ydelser

Industriventilation – ventilation til industrien.

Hos Euro-Vent er vi eksperter i at opbygge og installere energibesparende ventilation og procesudsugning, som sikrer ren luft til små og store industrivirksomheder.

Ventilation og filtrering af støv, gasser og partikler er essentielt for et godt arbejdsmiljø i industrien. Ved f.eks. at installere patronfiltre, der opfanger 99,9% af de skadelige partikler, sparer vi både medarbejderne og miljøet for en række belastninger.

Vi lægger stor vægt på at levere korrekt dimensionerede løsninger, der sparer energi og penge gennem varmegenvinding og behovsstyret ventilation.

Dit ventilationsanlæg kan også blive lovligt – og billigere i drift
Vi kommer gerne på besøg for at optimere og forbedre eksisterende ventilationsanlæg. Ved et besøg sikrer vi, at anlægget overholder lovens krav til ventilation. Samtidig optimerer vi anlæggets driftsøkonomi, så vores kunder sparer betydelige beløb på deres varme- og energiregnskab.

Så kontakt Euro-Vent hvis du vil have et lovligt anlæg, der er billigere i drift.