Ydelser

Service af ventilationsanlæg og udsugningsanlæg

Service af jeres ventilationsanlæg giver store besparelser
Regelmæssig service af et ventilationsanlæg giver mulighed for væsentlige besparelser. Hvis filtrenes luftgennemstrømning formindskes med bare 10%, øges driftsomkostningerne med hele 33% på grund af øget tryktab. Derfor er service og vedligeholdelse en rigtig god forretning for jer.

Grundig kontrol
Euro-Vent tilbyder landsdækkende service og vedligeholdelse af både ventilationsanlæg og udsugningsanlæg . Vores servicemontør kontrollerer balancen mellem udsugning og erstatningsluft, gennemgår anlæggets komponenter, og skifter evt. filtre, så ventilationsanlægget driftsomkostninger er lavest mulige.
Besøget afsluttes med en servicerapport, så du kender status på dit ventialtionsanlæg.

Servicekontrakt
Når vi etablerer nye ventilationsanlæg tilbyder vi altid en servicekontrakt, så vores kunder kan få størst muligt udbytte og bedst mulig driftsøkonomi ud af deres nye ventilationsanlæg.