Ydelser

Ventilation til levnedsmiddelbranchen.

Ventilation i virksomheder der producerer levnedsmidler, kræver kendskab til hygiejne og arbejdsrutiner, da typen af virksomhed bestemmer valg af ventilationsløsning.

Euro-Vent har udført ventilationsløsninger til levnedsmiddelvirksomheder i mange år og har derved opbygget et erfaringsgrundlag, som i dag kommer kunderne til gode.

En ventilationsløsning i en fødevarevirksomhed, udføres ofte ud fra retningslinjer udarbejdet af levnedsmiddelmyndighederne i Danmark, samt rådgivere fra f.eks. COWI og Alectia. Dertil kommer den faglige viden, som vi kan bidrage med, i forhold til om materialer og komponenter lever op til retningslinjerne og hvilken løsning, der vil være mest egnet til den specifikke opgave.