Ydelser

Ventilation til pharmeceutisk industri

Renrumsventilation er ofte kodeordet når der omtales ventilation i den pharmaceutiske industri.
Ventilation af renrum stiller store krav til kvaliteten af filtre og styring af anlæg, så rummet ikke kontamineres.

Ventilation i pharmaceutisk industri, kan også være udsugning fra produktionslinjer til fremstilling af f.eks. medicin, piller og hjælpe midler til brug for indtagelse af medicinen.