Om Euro-vent

Vision og mission

Mission

Idégrundlag
At dække markedets behov for at skabe et bedre arbejdsmiljø, samt beskyttelse af det eksterne miljø.

Euro-Vents mission er: FRISK LUFT TIL INDUSTRIEN.

Det betyder, at det er Euro-Vents mål at levere ventilationsløsninger for optimalt arbejdsmiljø, såvel som løsninger før udledning til det eksterne miljø.

Dette gøres ved at forstå vores kunders forretning og tage udgangspunkt i denne forståelse i al dialog og samarbejde. Der er tale om en dynamisk og kontinuerlig proces, hvor Euro-Vent lytter, forstår, analyserer, udfordrer og i den sidste ende skaber resultater sammen med kunden.

Kunden kan forvente, at Euro-Vent optræder indsigtsfuldt og innovativt. Dialogen og forståelsen sikrer en fælles forventningsafstemning, som er grundlaget for et godt og succesfyldt samarbejde.Det betyder også, at vi i Euro-Vent altid tager udgangspunkt i kundens behov. Derigennem
tilgodeses indirekte også andre interessenter; når vi leverer gode og gennemtænkte løsninger til vores kunder, gavner vi også vores medarbejdere, partnere og aktionærer.

At Euro-Vent er her for kundernes skyld, er ensbetydende med konstant prioritering af og forståelse for kundens behov. Euro-Vent handler altid ud fra, hvad der til kundens bedste.Det er Euro-Vent målsætning altid at skabe forretning og værdi for kunden.

Euro-Vents fokus på forståelse af kundens forretning og et udgangspunkt i kundens behov betyder også, at Euro-Vent udfordrer kundens holdninger og ønsker på basis af erfaring og viden, så en optimal løsning kan opnås.
Det er kort og godt Euro-Vents målsætning at skabe en bedre forretning for vores kunder gennem en stærk forretningsforståelse og effektive løsninger af høj kvalitet, samt et samarbejde baseret på troværdighed og engagement

Vision

Euro-Vent leverer ventilationsydelser med fokus på proces- og energioptimering, samt effektive løsninger baseret på standard og specielprodukter, for opfyldelse af det interne såvel som det eksterne miljø. Euro-Vents løsninger er innovative og af høj kvalitet Euro-Vent arbejder for ambitiøse og ansvarlige virksomheder, som forstår potentialet i velgennemtænkte løsninger, der skaber værdier for virksomheden og samfundet.

Et samarbejde med Euro-Vent er præget af engagement og troværdighed. Euro-Vent rådgiver og servicere kunden gennem hele forløbet, fra konkretiseringen af projektgrundlaget til den efterfølgende drift og service. Euro-Vent leverer ikke blot en tilfældig sammensætning af ventilations-løsninger, men forretningsmæssige løsninger. Og vi sikrer, at såvel produkter som den samlede løsning virker både teknisk som forretningsmæssigt – også efter projektet er overgivet til kunden.

Euro-Vents rådgivning er baseret på en stærk forretningsmæssig forståelse og tager udgangspunkt i omfattende erfaring og “best practices”. På den måde kan vi til hver en tid tilbyde vores kunder de
bedste løsninger.

Euro-Vent vil være kendt som markedets mest innovative og kvalitetsbevidste leverandør og vi leverer derfor udelukkende løsninger og ydelser, hvor vi besidder forretningsmæssig og teknisk spidskompetence. Øvrige ydelser leveres gennem et stærkt netværk af kompetente partnere, som er med til at understøtte Euro-Vents mission og vision.

Ved at leve vores vision i praksis tror vi på, at Euro-Vent opbygger langsigtede og stærke relationer med vores kunder.