Højager 93, 8382 Hinnerup
+45 8736 2460

Service af ventilationsanlæg og udsugningsanlæg

Service af ventilationsanlæg giver store besparelser

Regelmæssig service af ventilationsanlæg giver store besparelser. Hvis filtrenes luftgennemstrømning formindskes med bare 10%, øges driftsomkostningerne med 33% på grund af øget tryktab. Derfor er service og vedligeholdelse en god forretning for kunderne.

Lavest mulige driftsomkostninger

Euro-Vent tilbyder landsdækkende service og vedligeholdelse af både ventilationsanlæg og udsugningsanlæg. Vores servicemontører kontrollerer balancen mellem udsugning og erstatningsluft, gennemgår komponenter, og skifter evt. filtre, så ventilationsanlæggets driftsomkostninger blev lavest mulige.

Besøget afsluttes med en servicerapport, hvor ventilationsanlæggets tilstand beskrives.

Servicekontrakt giver størst udbytte

Når Euro-Vent etablerer nye ventilationsanlæg tilbyder vi altid en servicekontrakt. Det sikrer, at kunderne får størst muligt udbytte og bedst mulig driftsøkonomi på ventilationsanlægget.