Velkommen til Euro-Vent.

Euro-vent er en utførende og rådgivende entreprenør- og ingeniørvirksomhet, som tilbyr industrikunder miljøanlegg for luktfjerning, varmegjenvinning, samt luft- og gassrensing.

Våre kjerneområder er luktreduksjon og fjerning av skadelige stoffer i ventilasjonsutblåsning fra biogassanlegg, samt kjemisk industri og overflatebehandlingsanlegg.

Vi har likeledes stor erfaring med prosjektering og installering av komplette anlegg for prosessavsug og romventilasjon, utført med varmegjenvinning fra utblåsningsluft med virkningsgrader på opptil 80 – 85 %.

For gjenvinning av løsemidler og luktfjerning installerer vi og gir service på kullfiltre. Vi leverer filtre som er dimensjonerte og konstruerte for oppgaven. For gjenvinning av løsemidler, der aktivt kull kan regenereres, og filtre for luktreduksjon som bruker ikke regenererbart kull i form av granulat eller patroner.
Euro-Vent har i samarbeide med bl.a. Ammongas A/S og Cowi levert og installert flere typer miljøanlegg for luft- og luktrensning av bl.a. ammoniakk, svovelsyre, salpetersyre, flussyre og VOC

Ventilasjonsoppgavene utføres bl.a. som funksjonsbaserte tilbud i tett samarbeid med byggherren samt byggherrens rådgiver, videre utfører vi gjennom vårt store nettverk av rådgivere ferdigprosjekterte tilbudte fagenterpriser.